Samfunnsøkonomi

Investeringer i gode, fremtidsrettede infrastrukturløsninger innenfor vann og avløp er for mange en fornuftig forvaltning av fellesskapets ressurser. Spørsmålet blir da hva som vurderes som de mest samfunnsøkonomiske løsningene når det gjelder blant annet materialkvalitet i ledningsnettet.

Det er mange måter å definere dette på, men om man skal forsøke å se på noen sentrale parametere så kan det for eksempel være krav til forventet teknisk levetid, som gjerne er synliggjort i ledningseiers VA-norm, krav til sikkerhet og leveringsgrad, samordning med annen infrastruktur, investerings- og vedlikeholdskostnad samt livsløpskostnader.

Innovasjon forbedrer ytelsene til både produkter og løsninger og skaper dermed forventning om lengre teknisk levetid på nye ledningsnett. Et resultat av dette er at flere og flere ledningseiere ser verdien av å velge kombinasjonen duktile støpejernsrør med passive belegg, og det snakkes allerede om en forventet levetid på 200 år. Med en beskjeden tilleggsinvestering må dette kunne sies å være svært god samfunnsøkonomi.

 

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA