VA-dagene 2023 Arkiv

Nedenfor finner du presentasjonene fra VA-dagene 2023 for nedlasting.

VA-dagene 2023 Filer

Sigrid Bergseng Lakså / Morten Strøyer Andersen

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Sigrid Bergseng Lakså og Morten Strøyer Andersen, Norconsult om temaet "Kalkulator for gjenbruk av stedlige masser - reduserte CO2-utslipp og lavere kostnader"

Christen Ræstad og Raphaël Roquet

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du innledningen til Christen Ræstad, eget firma og Raphaël Roquet, Saint-Gobain PAM om temaet "Verdier og bærekraft - balanse i en vanskelig tid"

Torun Rise

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Torun Rise, Sintef om temaet "Hvordan redusere sløsingen med masser til omfylling og nedgraving av vann- og avløpsrør?"

Synne Marie Sidenius

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Synne Marie Sidenius, Oslo kommune VAV om temaet "Klimavennlig massehåndtering og gjenbruk av masser"

Tore Gulli

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Tore Gulli, Bærum kommune om temaet " Overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter - fra stort problem til stor mulighet"

Geir Sogge Johnsen

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Geir Sogge Johnsen, Basal om temaet "Hvordan redusere CO2-utslipp og kostnader i VA-grøfter?"

Vegard Veierød

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Vegard Veierød, Oslo kommune VAV om temaet "Tunnelprosjekt sikrer drikkevann til ny bydel"

Jan Stenersen

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Jan Stenersen, TroVA om temaet "Hvorfor er kontroll, og ikke minst uavhengig kontroll viktig?"

Birgitte Rodum

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Birgitte Rodum, Viken fylkeskommune om temaet "Fylkesvei 120 Storgata Lillestrøm - bærekraftig massehåndtering i prisbelønt prosjekt"

Christen Ræstad

Oppdatert: 21 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Christen Ræstad, eget firma om temaet "Sikkerhet og åpen informasjon"

Lars Henrik Aasen

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Lars Henrik Aasen, JV AF Ghella om temaet "Oslo stamnett - en sikker utbygging med store rørdimensjoner"

Zlatko Cemalovic

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Zlatko Cemalovic, Bergen Vann om temaet "Sotrasambandet - OPS-prosjekt med vannledning i bro"

Idar Nebelung

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Idar Nebelung, Skaun kommune om temaet "Skaun-prosjekt med 7 km vann- og avløpsledning - en geoteknisk utfordring"

Marte Herje Strømme

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Marte Herje Strømme, Prognosesenteret om temaet "Markedsutsikter i vannbransjen - hva venter oss?"

Magnar Sekse

Oppdatert: 20 april 2023

 • Her finner du presentasjonen til Magnar Sekse, Bergen Vann om temaet "Prisutfordringer i dagens volatile marked - hvordan løser kommunen dette?"

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev