HMS / FDV / SDS

Saint-Gobain har strenge krav til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) knyttet til alle involverte prosesser. Som en del av Saint-Gobain Byggevarer AS er PAM Norge forpliktet til å etterleve disse, og vårt mål er å være ledende innenfor vår bransje også på dette området. Å ta godt vare på våre ansatte og samarbeidspartnere oppstrøms og nedstrøms er avgjørende for å lykkes med våre ambisjoner.

Som et ledd i HMS-arbeidet har vi etablert sikkerhetsdatablader (SDS) iht gjeldende regelverk fra REACH. Disse er publisert i ECO-Online.

Vi i PAM Norge bestreber oss på å ha oppdatert dokumentasjon tilgjengelig; deriblant forvaltning-, drift- og vedlikeholds-dokumentasjon (FDV) for våre produkter og løsninger. For oss er NRF-databasen en sentral og viktig database for informasjonsformidling og våre FDV-anvisninger finnes tilgjengelige her.

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA

E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no