• Hjem
  • Teknisk
  • Praktiske råd og tips
  • Omfyllingsmasser

Omfyllingsmasser

I en grøfteinstallasjon bestående av vann og avløp vil det som regel være avløpsrørene som blir dimensjonerende i forhold til omfyllingsmassenes beskaffenhet. Er det utelukkende en vannledning, typisk overføringsledning, vil andre forutsetninger kunne gjøres gjeldende.

Støpejern som materiale er uovertruffent hva angår mekanisk styrke inkludert ringstivhet, hvilket innebærer at rørene isolert sett tåler grovere omfyllingsmasser enn for eksempel komposittmaterialer. Graden av korrosivitet kombinert med type installasjon (belastning), teknisk løsning i grøft osv. vil påvirke valg av omfyllingsmasser. 

Opplysningene her må vurderes i hvert enkelt prosjekt, og ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen drøfte de muligheter og begrensninger som finnes.

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA

E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no