• Hjem
 • Teknisk
 • Praktiske råd og tips
 • Montasje

Montasje

Montasje, lagring og håndtering av rør er beskrevet i detalj i våre leggeanvisninger som du finner under fanen Nedlasting/Leggeanvisninger. Informasjonen nedenfor er kun et lite utdrag av noen sentrale punkter som berører montasje av rør.

Det påligger et stort teknisk og samfunnsøkonomisk ansvar på utførende entreprenør ved legging av rør, både med hensyn til å unngå lekkasjer og ikke minst levetid. Uskadede rør av støpejern vil normalt ha en levetid på mer enn 100 år, og denne må ikke forringes grunnet manglende oppfølging fra installatør. Ved mottak og før gjenfylling av grøfta er det viktig at rørene inspiseres for skader og at skader utbedres, der skader er oppstått. Videre må rørleggingen følge leverandørens og oppdragsgivers anvisninger helt til ferdig gjenfylt grøft.

Utkjøring til grøft

Om mulig, bør rørene løftes ut på motsatt side av oppgravd masse, med muffeenden pekende i leggeretningen.

 1. Unngå å dra rørene langs bakken.
 2. Unngå å slippe dem ned fra planet, ei heller ned på gummidekk eller sandsekker.
 3. Unngå å legge rørene på steinete underlag eller slik at de ikke er i balanse.

Kapping av rør

I henhold til NS-EN 545 er det to retningslinjer for kapping av rør. For støpejern angir OD utvendig diameter i mm.

DN 60-300 rør kan kappes hvor som helst innenfor en avstand på 2/3 av lengden målt fra spissenden. Må det kappes nærmere muffa, må omkretsen måles til å være mindre enn (OD + 1)mm.

For DN 350-2000 rør, må utvendig omkrets være mindre enn (OD + 1)mm, uansett hvor rørene kappes.

Rørene kappes best med vinkelsliper. For store dimensjoner finnes spesielle maskiner som kan skaffes via rørgrossister. Etter kapping må kutteflaten grades for å unngå skader på tetningsringen i muffa. Reparer snittflaten etter kapping og fasing. Sorte rør påføres Bitumen maling og blå rør påføres Natural maling.

Reparasjon av innvendig belegg

Skader som er oppstått grunnet hard behandling, kan repareres på stedet, dersom skaden er mindre enn 0,1m2, lengden er kortere enn ¼ omkrets og at røret ikke er deformert. Oppfylles disse kriteriene, kappes røret for fjerning av skaden.

 1. Nødvendig verktøy er stålbørste, slammekost, murskje, hammer og meisel.
 2. Utvid sårflaten ved å hugge ut 1 til 2 cm ekstra i kantene på sårflaten. Snittflaten må være vinkelrett mot støpejernsflaten. Fjern all betong og løse partikler i reparasjonsstedet.
 3. Legg på reparasjonsblandingen.
 4. Puss overflaten og legg en fuktig klut over for å unngå hurtig uttørring.

Opplysninger om blandingsforhold, temperaturer og herdetider følger med reparasjonssettet, som er godkjent for kontakt med drikkevann.

Reparasjon av utvendig belegg

Selvom utvendig belegg av sink og sinkaluminium setter igang en galvanisk selvreparerende prosess, kan det være behov for reparasjon. Vanligvis oppstår to typer skader på Standard rør:

 1. Små riper som ikke går igjennom sink- eller sinkaluminiumbelegget: Ingen reparasjon er nødvendig.
 2. Skader som går ned til støpejernet: Sorte rør overmales med bitumen og blå rør overmales med epoksymaling.

Fremgangsmåte:

 • Rengjør reparasjonsområdet.
 • Fjern all fuktighet, gjerne med propanflamme.
 • Påfør maling med penslede krysstrøk.

For reparasjon av PE/PUX og fibersementbelegg (ZMU) se våre leggeanvisninger som du finner under fanen Nedlasting/Leggeanvisninger.

Montasje av Standard muffeskjøt

 1. Rengjør muffe-enden.
 2. DN < 800: brett tetningsringen og sett den inn i sporet.
 3. DN > 800: brett tetningsringen i stjerneform.
 4. Sjekk at tetningsringen ligger i sporet.
 5. Om spissenden ikke er merket, sett av et merke lik (muffedybde ÷ 10mm).
 6. Smør glidemiddel på spissende og ringens innerside. Benytt kun godkjent glidemiddel. Unngå smøring i sporet.
 7. Skyv spissenden inn til merket du satte av, eller det som er påsatt av leverandør.
 8. Bruk en søker for kontroll av montasjen. Søkeren skal ha lik innstikksdybde rundt hele røret.

Montasjen av strekkfast en-kammerskjøt type Standard Vi gjøres på samme måte. Fremskaff leverandørens montasjeanvisning, når andre typer leveres. Disse kan oftes lastes ned fra internett.

Sammentrekking

For sammentrekking benyttes flere metoder, avhengig av terreng, dimensjon, bemanning og ikke minst erfaring. Uansett metode er det avgjørende at retningslinjer følges og at spissenden ikke "bunner" i innstikkmuffa. Gjøres dette, mister skjøten sin tiltenkte fleksibilitet til å ta opp setninger og andre bevegelser i grøftemassene. 

 • DN 80-400: Her benyttes ofte spesialverktøy som fungerer etter hevarmprinsipper for sammentrekking av rør og deler.
 • DN 450-2000: Her benyttes sett med kroker, slings og jekketaljer.

Høyspentlinjer

For å unngå overslag av høyspentlinjer til rørgater under spesielt ugunstige forhold, anbefales uisolerte rør å ligge i en gitt avstand fra linjene. Hvor dette ikke er mulig, legges rør med et beskyttende utvendig belegg av polyetylen (PE).

Mer detaljert info om montasje av de ulike muffeskjøtene finnes under fanen Nedlasting/Leggeanvisninger. 

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev