• Hjem
  • Teknisk
  • Om duktilt støpejern
  • Innvendig belegg

Innvendig belegg

Støpejernsrør må beskyttes innvendig for å motvirke korrosjon, og dette gjøres ved at det påføres ulike belegg avhengig av om det er råvann, behandlet vann, avløpsvann eller applikasjoner for drikkevann med lang oppholdstid.

Til vannforsyning er det anbefalt å benytte rør innvendig belagt med høyovnsement (HOZ), godkjent for drikkevann. Dette belegget egner seg for vann med pH fra 5,5 og høyere hvilket ofte vil si behandlet vann. Når det gjelder råvann fra resipient til behandlingsanlegg så kan et alternativ være såkalt aluminatsement, da dette belegget håndterer pH ned til 4,0. Den foretrukne kvaliteten er imidlertid HOZ-sement om vannkvaliteten tillater dette.

Til avløpsinstallasjoner må det benyttes aluminatsement.

Påføringen skjer ved en kraftig rotasjon av rørene. Dette kan medføre at det etterlates et tynt lag av vann og kalk fra produksjonen, men kvaliteten er ikke svekket om det finnes noe av dette i røret ved levering. Det er heller ikke en kvalitetsforringelse om det kan sees riss i sementmørtelforingen.

I anlegg med lang oppholdstid på vannet kan det i noen tilfeller føre til forhøyet pH på vannet, grunnet utfelling av kalsium fra sementmørtelbelegget. En løsning på dette kan være å benytte rør med innvendig polyurethan-belegg (PUR).

 

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA