• Hjem
  • Teknisk
  • Om duktilt støpejern
  • Strekkfaste løsninger

Strekkfaste løsninger

Strekkfaste muffeskjøter, spesielt to-kamrede løsninger (Universal) erstatter i støre og større grad tradisjonell forankring med betongklosser. Ikke bare er dette en utprøvd og dokumentert løsning, men den er også svært plassbesparende i grøfta i tillegg til at kostnaden er vesentlig lavere enn forankring med betongklosser.

Strekkfaste muffeskjøter ble utviklet på 1990-tallet og anvendes i:

  • Trykksatte rørinstallasjoner (hydrauliske krefter)
  • Sterkt fallende terreng (sigekrefter)
  • No Dig appplikasjoner (trekk-krefter) - se under avsnitt "No Dig"

Prinsippet med strekkfaste muffeskjøter er at det enten monteres en strekkfast pakning eller en strekkfast låsering i muffen på røret, avhengig av om man bruker 1-kamret eller 2-kamret muffe. Ved bruk av 1-kamrede muffer vil den hydrauliske tettepakningen (Tyton/Standard) erstattes med en kombinert hydraulisk tettepakning/strekkfast pakning (Tyton Sit+/Standard Vi), mens man ved bruk av 2-kamrede muffer har et indre spor for den hydrauliske tettepakningen (Tyton/Standard) og et ytre spor for den strekkfaste tettepakningen/låseringen (Universal Vi/Universal Ve). Hensikten er den samme, nemlig å sikre at røret ikke sklir ut av muffen. Man sikrer derfor et gitt antall muffer på hver side av retningsendringen avhengig av flere faktorer som antall grader på retningsendringen, driftstrykk og overdekning.

Universal Vi

Universal Vi

Universal Ve

Universal Ve

I sterkt fallende terreng forankres som oftest rørtraséen på toppen i fjell eller betongklosser, mens resterende fallende rør forankres i strekkfaste skjøter.

I Norge brukes det i større og større grad 2-kamrede muffer, såkalte Universal-muffer, som etter vår oppfatning gir den beste ytelsen da den hydrauliske tettefunksjonen og den strekkfaste funksjonen er splittet.

Nedenfor ligger et pdf-dokument som viser hvordan strekkfaste skjøter kan beregnes ut fra gitte forutsetninger. 

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev