ePULSE

Som en service i forbindelse med tilstandskartlegging av rør til vannforsyning har PAM og Echologics inngått et samarbeid om å markedsføre ePULSE i Norge. Metoden egner seg til metalliske rør og gir en enkel kategorisering av rørstrekk i forhold til kvalitativ tilstand. Formålet er å kunne tilby norske ledningseiere en enkel og kostnadseffektiv metode for kartlegging av eget rørnett som en del av et fornyelsesarbeid.

Echologics er en del av Mueller Technologies som  tilbyr både produkter og tjenester til vannbransjen. Echologics ble etablert i 2003 og har 100 ansatte med 8 kontorer over hele verden.

Metoden går i korthet ut på at man tilfører energi til vannledningen i form av et akustisk signal som forplanter seg langs rørledningen. Sensorer plassert ut på strategiske steder (gjerne i kum) sender signalene til en mottaker som videreformidler dataene til en software som til slutt analyserer dataene og genererer en tilstandsrapport. En av de store fordelene med ePULSE er at den gjennomføres med anlegget i operativ drift hvilket betyr mindre arbeid og færre ulemper involvert enn for andre metoder hvor man gjerne benytter utstyr som føres inn i røret. Det er imidlertid viktig å være klar over at metoden ikke gir en detaljert info om rørledningens fortløpende tilstand, men at den gir et bilde av gjennomsnittlig tilstand mellom to målepunkter. Metoden vil således gi verdifull informasjon i forhold til en kategorisering av ledningen som igjen kan tas inn en en overordnet fornyelsesplanlegging.

Ta gjerne kontakt med oss i PAM Norge for mer info eller se Echologics sin hjemmeside her.

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA