Ledningseier

Norske kommuner, interkommunale vannverk og private ledningseiere er alle premissgivere når det kommer til ledningsnett for vann og avløp. Ca.85% eller 4,3 millioner av landets befolkning forsynes med vann fra kommunalt eide vannverk. Det er ca.44.000 km vannledningsnett i Norge, noe som tilsvarer lengden av ekvator, og i tillegg kommer stikkledningene med ca.90.000 km. Gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnettet i Norge er 34 år, og den høyeste registrerte gjennomsnittsalderen for vannledningsnett i en kommune i Norge er 60 år. Vi vet at de valg som tas har en konsekvens for flere generasjoner, og vi ønsker derfor å dele vår kunnskap og erfaring gjennom mange år i håp om at det kan komme til nytte i de vurderinger som gjøres når det gjelder vann- og avløpsledninger.

 

 • Levetid

  Levetid

  En god og velfungerende infrastruktur er selve livsnerven i et samfunn, og uten dette blir vi svært sårbare. De fleste av oss tar vann og avløp for gitt, men under bakken ligger det et ledningsnett som trenger fornyelse. En økende befolkning kombinert med strengere krav til sikkerhet gir behov for nye vann- og avløpsledninger. Med stadig økende fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger blir det ennå viktigere enn tidligere å ta de rette valgene med hensyn til blant annet materialkvalitet og løsninger.

  Implisitt i dette ligger en meget viktig faktor; nemlig sikkerhet, men spørsmålet er: Hva betyr sikkerhet og hvorfor er dette så viktig for samfunnet og ledningseier?

  Ledningseier har et overordnet ansvar for å sørge for både vannforsyning og avløpshåndtering og ledningsnettet er svært viktig i et moderne samfunn. Feil valg av ledningsmateriale kan i verste fall koste samfunnet store beløp i form av direkte og indirekte kostnader, spesielt i byer og tettsteder. Moderne duktile støpejernsrør har en meget høy sikkerhet mot lekkasje i kraft av de materialtekniske egenskapene og den sikre sammenføyningen. Å velge et ledningsmateriale med høy sikkerhet bidrar til lang levetid, og her peker stadig flere kommuner på den ultimate kombinasjonen: Duktile støpejernsrør med utvendig PE-belegg. Og man snakker allerede om 200 års levetid som et realistisk tidsperspektiv. 

   

   

  Read more

 • Bærekraft

  Bærekraft

  Bærekraft-begrepet er stort og omfattende, men det sier blant annet noe om hvilket fokus man har på miljø- og ressursbrukbåde i lokal og global sammenheng. Det er et økende fokus på viktigheten av å ta samfunnsansvar ikke bare som enkeltpersoner, men også som virksomheter, og rammebetingelsene endres i takt med dette.

  Som verdens største produsent av duktile støpejernsprodukter har PAM et sterkt fokus på nettopp å begrense bruk av viktige ressurser som vann og elektrisitet samt å bruke resirkulerte råvarer i så stor grad som mulig. Bevissthet i forhold til transportmåte både på råvarer og ferdige produkter inngår som en del av vårt klimaregnskap og det gjøres stadig oftere LCA-analyser av løsninger for å kunne redusere det økologiske fotavtrykket.

  Støpejern som materiale er 100% gjenvinnbart og PAM bruker i gjennomsnitt 85% resirkulerte råvarer, noe som er et vesentlig bidrag til god ressursforvaltning og et viktig miljøtiltak.

   

  Read more

 • Hvorfor duktilt støpejern?

  Hvorfor duktilt støpejern?

  Støpejern som materiale har vært i bruk til vannforsyning i flere hundre år og er et vel utprøvd materiale. Duktilt støpejern brukes i første rekke i byer og til overføringsledninger hvor kravet til sikkerhet er stort.

  Norsk Vann's rapport nr.173, Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør, beskriver på en god måte en rekke forhold knyttet til utviklingen av støpejernsrør frem til i dag, og en viktig milepæl var overgangen fra gråjernsrør til duktile støpejernsrør eller seiggjernsrør som de også kalles. I Norge ble denne kvaliteten introdusert rundt 1960 og den samme grunnleggende materialkvaliteten leveres den dag i dag.

  Den store utviklingen har skjedd på både innvendig og utvendig beskyttelse av rørene med det resultat at ledningseiere i større og større grad velger støpejernsrør med såkalte passive belegg (PE- eller PUX-belegg). Løsningen gir høy sikkerhet i form av en robust og lekkasjefri rørledning med ekstra lang levetid.

   

  Read more

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev