Geoflex kompensator

Kompensatorer brukes der hvor det er fare for bevegelser i grunnen som vil kunne skade rørinstallasjonen. Typiske anvendelsesområder vil kunne være overgangen mellom kummer og ledningsnett, broer og ledningsnett i bakken og mellom bygninger og ledningsnett i bakken.

Du finner spillelisten ved å klikke øverst til venstre i bildet, og her kan du spille av de videoene du måtte ønske å se i denne kategorien.

Utskrift