• Hjem
  • Teknisk
  • PAM Building (MA)
  • Bruksområder MA

Bruksområder MA

Som verdens ledende produsent av rørsystemer i støpejern for avløp og takavløp er Saint-Gobain PAM en viktig partner for designere av avløpsvann- og regnvannsavløp. Støpejernsproduktene fra Saint-Gobain PAM er trygge og enkle å installere og oppfyller alle relevante standarder.

Støpejernsprodukter for avløpssystemer er laget av en legering av naturlige  elementer: jern, karbon og silisium. Støpejern er et naturlig produkt produsert utelukkende av resirkulerte råvarer. Saint-Gobain PAM støpejern kombinerer tradisjonell levetid på jern med fremragende tekniske og mekaniske egenskaper som forblir stabile over tid, og i alle klimaer. Robustheten begrenser rørbrudd og skader samtidig som de naturlige egenskapene gir termiske og akustiske fordeler somgaranterer sikkerhet og komfort i bruk.

PAM MA er et komplett system bestående av rør, deler og koblinger med tilbehør med utvendig dimensjon 58, 75, 110, 135, 160, 210, 274, 326, 429, 532 og 635mm. Systemet leveres i to serier: Standard og Plus. I normale avløps- og regnvannsinstallasjoner kan standard-serien benyttes, mens plus-serien først og fremst egner seg for installasjoner som  skal transportere mere aggresive væsker, utendørs installasjoner utsatt for ekstra påkjenning samt for nedgravde installasjoner. Typiske bruksområder kan f.eks. være boliger, leiligheter, sykehus, skoler, laboratorier, storkjøkken, fabrikker, parkeringshus og bunnledninger frem til offentlig ledning.

Våre løsninger tilfredsstiller NS-EN877 og ISO 6594.

Avløpsrør i støpejern har med stor suksess blitt benyttet over hele verden i mer enn 200 år. Støpejern er godt kjent for sin styrke mot deformasjon og brudd. Kravene til bygningsmateriell blir stadig strengere og støpejern som materiale er mer aktuelt enn noensinne.

MA-systemet er i seg selv ikke brennbart og kollapser heller ikke når det utsettes for brann. Rørene overfører således ikke brann gjennom etasjeskiller. Standard/Plus rør og deler utsatt for brann avgir ingen helseskadelige eller livstruende gasser. Rørene er testet for røyk- og gassutvikling ved brann og har fått klassifisering A1 (Standard-serie) og A2-s1 (Plus-serie). Når det gjelder drypp fra rørene under brann, er klassifiseringen d0. Branntester er utført etter EN 13501 og EN 13823.

En annen egenskap ved støpejern er evnen til å la avløpsvann passere uten å avgi støy som andre materialer avgir. Ved bruk av gummipakninger i klammerne forhindrer man at lyd forplanter seg til selve bygningskonstruksjonen. Støpejern er det mest lydsvake av de meste brukte materialer på markedet. Rør og deler fra Saint-Gobain PAM leveres i henhold til EN 14366, en standard som omhandler krav og tester til lydtetthet.

Den lave ekspansjonen i materialet ved temperaturendringer (lik betong) gjør at deler for ekspansjonsopptak er unødvendig. Systemer er beregnet for temperaturer opp til 80°C, uten behov for spesielle hensyn som ekspansjonsmuffer etc.

Epoxybelegget på innsiden av både Standard rør og deler gjør at prioduktene er bestandige mot kjemikalier og vaskemidler i mye større grad enn tradisjonelle støpejernsrør. Utvendig er rør og deler belagt med høy-resistent anti-oksidasjonsprimer. Plus-serien har i tillegg et lag varmepåført sink som ytterligere forbedrer ytelsene.

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no