Plus serie

Plus-serien brukes primært i installasjoner hvor det forekommer aggresive væsker/omgivelser og i nedgravde installasjoner. Serien har en utvendig grå farge på både rør og deler, mens innvendig er fargen okergul. Rørene leveres i 3m lengder og er muffeløse. Det betyr at rør og deler skjøtes sammen ved bruk av koblinger med innvendig tettepakning av EPDM. Ved fare for olje i vannet må det benyttes koblinger med NBR-pakning.

Korrosjonsbeskyttelsen er som følger:

Epoxybelegget blir påført ved en spesiell katodeprosess utviklet av Saint-Gobain PAM. Fabrikken er enerådende i benyttelsen av denne metoden og bruken av denne katodiske prosessen er et klart bevis på produktets resistens mot aggressivt avløpsvann, saltpåvirkning og høy temperatur.

 

 

Utskrift