Skjøter

Med økt fokus på sikkerhet og kvalitet i ledningsnettet er det viktig å se rørledningen under ett. Dette for å unngå svake punkter og dermed sikre en gjennomgående kvalitet i hele ledningsstrekket. Dette kan løses på ulike måter, og det viktigste er at man har et bevisst forhold til de valgene som gjøres.

Skjøting av nedgravde rør og deler skjer oftest ved bruk av muffeskjøter, mens flenseskjøter brukes mest i kummer, pumpestasjoner, vannbehandlings- og renseanlegg. Vi leverer normalt to typer innstikksmuffer:

Begge leveres med både ett og to kammer avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. Det finnes også boltemuffeskjøt type Express og skrumuffeskjøt type Union, men disse anvendes i mindre grad, da bolter ikke er førstevalget i gjenfylte grøfter med varierende korrosive miljøer.

De meste benyttede innstikkmuffer i Norge er:

Universal

Universal

Avvinklinger

Avvinkling kan foretas etter at røret er montert i rett aksial posisjon med foregående rør. Hver rørlengde kan avvinkles 1-5 grader avhengig av DN, type skjøt og leverandør. Avvinklingene sparer ofte bend og forankringer, og er svært nyttig ved:

 

Utskrift