• Hjem
  • Prosjekter
  • Prosjekter Vann

Prosjekter Vann

E39 Bergen-Os

E39 Bergen-Os

Implenia og Veidekke bygger ca.15km ny E39 mellom Bergen og Os. Dette er en ny firefelts motorvei med Statens vegvesen som oppdragsgiver og prosjekteier. Det etableres samtidig en reservevannsledning mellom Bergen og Os som legges under veibanen. PAM leverer her ca.15km med DN400, 500 og 600 Natural Universal VI.

Grunnet strenge krav til sikkerhet på denne ledningen ble det valgt to-kamret løsning
med strekkfast pakning i alle muffeskjøter; inkludert muffedelene. Dette for å sikre en høy, gjennomgående kvalitet på hele ledningen.
Prosjektet inneholder også tilstøtende støpejernsledninger for både vann og avløp hvor det benyttes de samme muffeløsninger.

Rådgivende ingeniør for prosjektet er Norconsult AS i Bergen.

Mer info

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA