Prosjekter avløp

OSL Gardermoen

OSL Gardermoen

Isachsen AS leverer PAM Integral-rør i forbindelse med utbyggingen av T2 på Gardermoen. Det dreier seg om ca.10 km med DN600 Integral-rør for avløpshåndtering. Prosjekteier er OSL og støpejernsrør ble valgt grunnet store krav til ringstivhet på grunn av marktrykk og overdekning.

Rådgivende ingeniør var Norconsult.

Mer info

Utskrift